ΘΕΜΕΘΛΟΝ ΙΚΕ

ΜΑΡΟΥΣΙ

Κτίριο 3000τμ Γραφείων-Καταστημάτων και 3200τμ 3ων υπόγειων χώρων στάθμευσης.